Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Διαγωνισμός λογοτύπου Δήμου Αλοννήσου


Διαγωνισμό για το Σχεδιασμό Λογοτύπου στο πλαίσιο της τουριστικής του προβολής προκήρυξε ο Δήμος Αλοννήσου με έπαθλο φιλοξενία πέντε ημερών στο νησί από τον Σύλλογο Ξενοδόχων για τον πρώτο και αναφορά στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου όλων των συμμετεχόντων.
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 25 Απριλίου ηλεκτρονικά σε αρχείο jpg στο email: dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr ή ταχυδρομικά σε CD στη διεύθυνση:
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Αλόννησος, Τ.Κ 370 05
με θέμα «Πρόταση για την επιλογή του Δηλωτικού Σήματος του Δήμου Αλοννήσου» παραθέτοντας και τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει πέραν της μίας πρότασης και μέχρι τον συνολικό αριθμό των τριών (3).
Το λογότυπο, θα πρέπει:
Να είναι πρωτότυπο και μοναδικό, όπως ορίζεται στον Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α΄ 25/ 4.3.1993)
Να αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα το κεντρικό νόημα της εικόνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ