Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Δεν πάμε καλά ......Πρώτη είδηση σε όλα τα ΜΜΕ τέλος στην ανεργία βάζει στην Σκόπελο ο Δήμος αφού προχωρά στην Πρόσληψη πέντε εποχικών με δίμηνες συμβάσεις στον Δήμο Σκοπέλου

https://e-thessalia.gr/proslipsi-pente-epochikon-dimines-symvasis-ston-dimo-skopelou/

Στην πρόσληψη πέντε εργατών Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ) με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών θα προχωρήσει ο Δήμος Σκοπέλου, με την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών να αρχίζει από σήμερα και για πέντε ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Σκόπελος Ν. Μαγνησίας 37003 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη Γούλα Γεωργίου και Γκίκα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2424350103-131). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ